Eвроинс се споразумя да придобие четири застрахователни дружества

  Една от водещите застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа (ЦИЕ/ЮИЕ) – българската Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), се

Повече