Johnson & Johnson ще започне тестове за ваксина върху хора до края на септември

Johnson & Johnson планира да започнат тестове върху хора на своята експериментална коронавирусна ваксина до септември и да я приготвят

Повече