Агенцията за държавни вземания с 55% ръст на приходите за 2006

През изминалата 2006 г. Агенцията за държавни вземания (АДВ) е постигнала събираемост в размер на 282,42 млн. лв., което е със 100,47 млн. лв. повече от предходната 2005 г., когато събраната от служителите на агенцията сума е била в размер на 181,949 млн. лв., съобщиха от АДВ.

Показател за повишаване ефективността от дейността на служителите на АДВ е и разходът, направен за събирането на 1 лев от вземанията на държавата, който възлиза на 3 стотинки. За сравнение през 2005 г. този разход е бил 4 стотинки.

АДВ е изградена от инспекторат, две дирекции от общата администрация и четири специализирани дирекции, от които една главна дирекция “Публични изпълнители” с шест регионални дирекции – София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас и Видин, дирекция “Частни държавни вземания”, дирекция “Търговска несъстоятелност” и дирекция “Продажби”. Към настоящия момент АДВ разполага с 497 служители на щат.

През 2006 г. дейността по обезпечаване и принудително събиране на публичните вземания в АДВ се е осъществявала от 199 публични изпълнители. Средната събираемост на един публичен изпълнител за 2006 г. е малко над 1 млн. лв., а прекратените дела са 308 броя.

През изминалата година в АДВ са постъпили над 373 хил. нови преписки, или с близо 140 хил. повече от 2005 г. Образувани са 203 677 изпълнителни дела – с 69 134 повече от 2005 г. Броят на активните към края на 2006 г. изпълнителни дела в АДВ е 598 527, или средно по 3 007 дела на публичен изпълнител. Общо образуваните изпълнителни дела от създаването на АДВ са 729 913.

През 2006 г. АДВ проведе кампания за събиране на публични вземания от длъжници с размер на задължението под 5 000 лева. В резултат на тези действия като пряк резултат от посетените длъжници са постъпили над 541 хил. лева, а като косвен резултат в дните на кампанията и първите седмици след това са извършени доброволни плащания в размер на 1,336 млн. лева.

Постъпилите в АДВ суми през 2006 г. от частни държавни вземания са в размер на 73 млн. лв. спрямо 36,369 млн. лв. през 2005 г., или ръст на събираемостта със 100%.

Налице е тенденция към намаляване на приходите от производства по несъстоятелност през последните две години, която се дължи на факта, че търговците в открито производство по несъстоятелност все по-често са без имущество, както и на все по-ефективното използване на привилегията за публичните държавни вземания. Общият размер на удовлетворените публични вземания през 2006 г. е в размер на 7,201 млн. лв. спрямо 9,471 млн. лв. за 2005 г.

През 2006 г. брутните приходи от продажба на вещи, конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата, придобити от различни източници и реализирани чрез регламентираните в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс способи на публична продажба, са в размер на 2,916 млн. лв., което е с близо 89 хил. лв. повече от събраните през 2005 г. приходи.

Най-широко прилаганите способи за продажба са търговете с тайно наддаване и продажба чрез стоковите борси. През изминалата година са проведени 227 публични продажби чрез търг, или със 17 повече от 2005 г. Пет от тях са с тайно наддаване за продажбата на специфични вещи, на които са изнесени над 95 кг изделия от благородни метали, отнети и изоставени в полза на държавата от митница Русе. Реализираният приход е в размер на 1,18 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *