Адв. Е.Недева: Време е да приложим европейските норми в правото

То е част от правото и посочва тенденциите за развитието на правната наука. Бих го нарекла действие на горна камара на парламент. Не може да се предписва конкретно поведение на законодателя. Той би трябвало да се ръководи от общите принципи, а не от конкретни указания. Не може да се слага знак за равенство между държава и общество. Държавната структура не може да говори от името на обществото. Чувството за справедливост не може да бъде основание за закон – няма формулировка чие чувство за справедливост се защитава. Доста са витиевати мотивите на КС.
В момента има десетки дела, чието разглеждане предстои. Законът за Гражданската конфискация създава много повече въпросителни и ще бъде увеличен броят на тези дела. Конфискация не може да има, ако не става дума за престъпна мрежа и превенция срещу тероризма. Ние сме част от Европейския съюз. От нас се очаква да хармонизираме правото си с това на ЕС и да съобразяваме и новото си законодателство с европейското. Не можем да приемаме норми, които противоречат на европейското право. Този подход има съвсем други цели, които трудно се прикриват – признава се пълното безсилие на правозащитните органи и органите по разследване – около 50 хиляди на брой полиция и прокуратура. Имаме процедура за отнемане на конкретното благо от престъплението, което да се конфискува.
Няма никаква пречка пред българския съд, ако констатира несъответствие с нормите на закона, директно да се позове на европейски конвенции и на тази база да произнесе решение, като защити несъобразяването с българския закон с действащите международни норми. Засега подобни съдии са изключение, но рано или късно ще започнат да прилагат нормите на европейското право. Независимо че практиката е изключително стагнирана и действа в полза на държавата, а не на справедливостта. В едно пазарно и демократично общество собствеността е основата на свободата. При незаконно придобито имущество държавата трябва да докаже, че то е придобито вследствие на престъпление. Тогава голяма част от проблемите биха отпаднали.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *