Активите на банките надхвърлиха 100 млрд. лева

Активите на българските банки надхвърлят 100 млрд. лева към края на юни 2018 година. Това сочат официалните данни на БНБ, публикувани в началото на седмицата. Увеличението е със 7,7% на годишна база. Има ли пряка връзка между увеличаването на активите на банковата система и още по-голямото стабилизиране на банковата система? Теоретично не, коментира пред телевизия Европа финансистът от БАН доц. Григор Сарийски. Все пак в България активите на банките са съизмерими с размера на БВП, от което може да се направи извод, че системата е сравнително стабилна, посочи експертът.

Иначе за по-добрите резултати на банките допринася основно немалкият ръст на кредитирането. Размерът на брутните кредити и аванси се увеличава с 6,5 млрд лева, като достига нива от 84,7 млрд., като това е ръст от 8,3%.

Скоро ще се разбере дали банковата ни система е стабилна, посочи Сарийски. Това ще стане при предстоящите стрес тестове, на които ще бъдат подложени банковите ни институции. Те са задължителна стъпка преди влизането в т.нар. „чакалня“ на еврозоната – банковият механизъм ERMII, към която страната ни се стреми.

Преди няколко дни правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 година. Документът е изготвен в следствие на изпратеното на 29 юни 2018 г. официално писмо от министъра на финансите и управителя на Българска народна банка за участие на Република България в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по смисъла на Регламент (ЕС) № 1024/2013 и за намеренията на страната за кандидатстване във Валутния механизъм II, което получи и политическата подкрепа на Еврогрупата.

Най-малко на всеки 2 години Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия разглеждат дали държавите членки извън еврозоната (така наречените „държави членки с дерогация“) отговарят на критериите за конвергенция и следователно са готови да въведат еврото. Всяка една от тях изготвя доклад за конвергенцията, в който излага своите констатации. Докладите се представят на Съвета на ЕС за разглеждане и последващи решения.

ЕЦБ и Комисията могат да изготвят подобен доклад по всяко време по искане на държава от ЕС, която желае да се присъедини към еврозоната.

Вземане на решение за разширяване на еврозоната:

Съветът на ЕС решава дали една държава е готова да се присъедини към еврозоната.

Съветът приема такова решение след:

  • получаване на предложение от Комисията
  • получаване на препоръка от държавите членки от еврозоната
  • консултации с Европейския парламент
  • провеждане на обсъждания в Европейския съвет

Окончателното решение се взима от всички държави — членки на ЕС. В законодателството на ЕС то е известно като „отмяна на дерогацията“.

 

Ели ЯНЕВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *