Активите на половината банки у нас намаляха през второто тримесечие

Активите на половината от опериращите в България 30 банки са отбелязали понижение през второто тримесечие на годината. Въпреки това банковата система като цяло успява да отчете минимален ръст на активите си от 0,35 на сто до 69,47 млрд. лв., показват изчисления на Investor.bg на база данни от БНБ.

В същото време през второто тримесечие на тази година 16 от всички банки са претърпели спад в печалбата си, а седем са работили на загуба. Една от тях – Банка Леуми, подаде молба за излизане от българския пазар, като ще върне лиценза си в БНБ.
През второто тримесечие на годината едва две банки са успели да постигнат ръст на активите си. Това са ЧПБ Тексим, която е лидер по увеличение с 11,8 на сто до 57,49 млн. лв., и ИНГ БАНК, чиито активи нарастват с 10,03 на сто до 519,45 млн. лв. Топ 3 се допълва от ОББ, като активите на банката са нараснали с 5,7 на сто до 7,98 млрд. лв.
Лидер по повишение на активите от началото на 2009 г. пък са Българска банка за развитие (бивша Насърчителна банка), чиито активи скачат с 90,74 на сто до 821 млн. лв., Сити Банк (ръст от 22 на сто до 471,77 млн. лв.) и ЧПБ Тексимбанк.
На обратния полюс оставатБанк Леуми, която излиза от пазара, както и Те-Дже Зираат Банкасъ и БНП Париба, които бележат спад на активите си за първото шестмесечие от съответно 18,4 и 18,0 на сто спрямо същия период на миналата година.
Най-голям спад на активите на тримесечна база, освен при Леуми (-88,5 на сто), се наблюдава при Сити Банк. Той е в размер на 19,18 на сто. Активите на Общинска банка са намалели с 16,75 на сто до 910,25 млн. лв., а тези на Корпоративна търговска банка намаляват с 14,45 на сто до малко над 2 млрд. лв. От началото на годината активите на Общинска банка са спаднали с 22,2 на сто, а тези на КТБ са нараснали с 18 на сто.
На този фон кредитният портфейл на банките у нас се е увеличил минимално до 56,5 млрд. лв. към края на тримесечието. За периода април-юни като най- големи кредитори се отличават Уникредит, Експресбанк, Юробанк и ПИБ.
Интересни данни се наблюдават за печалбата на банковата система през второто тримесечие на годината. Тя се свива с 31,61 на сто на годишна база и възлиза на 498,28 млн. лв., след като за същия период на миналата година беше 728,55 млн. лв.
15 на сто от цялата печалба се пада на Уникредит Булбанк, която е реализирала печалба от 74,58 млн. лв. само завторото тримесечие. От началото на годината пък финансовата институция е реализирала положителен резултат от 133,37 млн. лв.
Втора по печалба за тримесечието е ДСК с положителен резултат от 30,51 млн. лв., а трета – Райфайзенбанк с печалба от 29,34 млн. лв. Топ 5 се допълва от ОББ (24,74 млн. лв.) и КТБ (13,7 млн. лв.).
От началото на годината най-големи са печалбите на Уникредит Булбанк, ДСК (79,27 млн. лв.), ОББ (52,77 млн. лв.), Райфайзенбанк (45,19 млн. лв.) и КТБ (29,19 млн. лв.)
Данните на БНБ показват, че печалбата на общо 16 от банките, опериращи у нас, бележи спад на годишна база. Други 6 пък са работили на загуба през периода април-юни.
Най-силен е спадът в печалбата на Общинска банка –с 99,59 на сто за второто тримесечие до 4 хил. лв. от 979 хил. лв. година по-рано.
Сред банките с най-голям спад на печалбата са СИБАНК, чийто финансов резултат се е стопил от 8,61 млн. лв. преди година до едва 711 хил. лв. през второто тримесечие на 2009 година. При БНП Париба спадът е 76,45 на сто до 944 хил. лв.
Най-голяма загуба за тримесечието има клонът на гръцката Алфа Банк – 14,49 млн. лв. На червено са работили още Банк Леуми, Емпорики, Алианц България, МКБ Юнионбанк, Търговска банка Д и Токуда банк.
Три от тези финансови институции са били на печалба за второто тримесечие на 2008 година. Това са Алианц България, Юнионбанк и Токуда.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *