Акционерите на Химимпорт ще гласуват за брутен дивидент от 6.3 стотинки на акция

Химимпорт се очаква да проведе своето редовно годишно общо събрание на 23-ти август 2019-та година от 17:00 часа в седалището на дружеството в София. По една от точките, които в най-голяма степен вълнуват инвеститорите – разпределение на печалбата,Акционерите на Химимпорт ще гласуват за брутен дивидент от 6.3 стотинки на акция Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите ще гласува следното решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г.

Резултат с изображение за химимпорт

Общото събрание на акционерите да разпредели брутен дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на холдинга в размер на 0.063 лева за една обикновена акция.

Темпа на нарастване на брутния дивидент, предложен за разпределение на една акция, е пропорционален на нарастването на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.

Общата сума на предложеният за разпределяне дивидент за финансовата 2018 г. е в размер на 15 097 714 лева (петнадесет милиона деветдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет лева).Акционерите на Химимпорт ще гласуват за брутен дивидент от 6.3 стотинки на акция.

Право на дивидент (ако бъде гласуван от акционерите) ще имат притежателите на акции от капитала на дружеството към 14-тия ден след датата на общото събрание.

Потенциалният гласуван дивидент ще се изплаща в 2-месечен срок от датата на провеждането на Общото събрание, информира infostock.bg.

Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат гарантирания дивидент чрез съответния инвестиционен посредник, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната, сочи още проекторешението.

Днес акциите на холдинга добавиха 3.2% към стойността си до ниво от 1.765 лева за брой.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *