Акция на седмицата – ИХ България АД

(4ID / IHLBL)

Книжата на Индустриален холдинг България АД бяха избрани от екипа на Investor.bg за победител в тазседмичното издание на рубриката „Акция на седмицата“.

Акциите на дружеството поскъпнаха с 4,5% на седмична база до 0,859 лв. за брой, което е най-силният ръст сред компаниите в SOFIX.

Всъщност силният ръст е част от движение в диапазонa oт 0,82 лв. до 0,94 лв. за последните три месеца, през които акцията на компанията поевтинява със 7,53%, въпреки ръста в последната седмица с 4,5%.

През октомври 2013 г. Индустриaлен холдинг България АД е изкупило 182 255 собствениакциипри средна цена за една акция от 0,864 лв.

През октомври са изтъргувани общо 213 177 акции, тоест дружеството е било купувач при 85,5% от акциите, изтъргувани през месеца.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.10.2013 г. е 680 521 броя акции при средна цена за едн акция 0,767 лв.

Неконсолидираната печалба на Индустриален холдинг България АД възлезе на 20,5 млн. лв. за деветмесечието на 2013 г., спрямо плюс 15,5 млн. лв. за януари-септември 2012 г. През тази година печалбата идва от осчетоводяването като приход на непотърсени пари от акционерите. Те са отпродажбата на права за участие в увеличението на капитала.

През 2012 г. печалбата е резултат основно от положителни разлики от операции сфинансовиактиви и инструменти.

Основните дялови участия на холдинга са в КЛВК АД, оценено на 46 млн. лв. (за 48,99%), Приват инженеринг АД (57 млн. лв. за 99,79%), Булярд АД (11,7 млн. лв. за 61,5%) и др.

Акциите на ИХ България АД поскъпват с 16% за последните 12 месеца до 0,859 лв. за акция и 58 млн. лв. пазарна капитализация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *