Албена Инвест Холдинг АД раздава един от най-високите дивиденти тази година

Акционерите наАлбена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB)си гласуваха дивидент и тази година. Това става ясно от протокола на проведеното на 14.06.2015 год., Годишно Общо събрание на акционерите. На събранието са присъствали акционери притежаващи и представляващи 3 160 020 броя акции с право на глас, отговариящи на 57.47% от капитала.

По предложение на Управителния съвет, акционерите гласуваха, печалбата за 2014 г. в размер на 828 687.55 лева плюс част от неразпределената печалба от 1921 312.45 лв. да бъде разпределена като дивидент за 2014 г.Брутната стойност на дивидента е 0.50 лв. на акция.С изключение на една, акционерите са получавали дивидент всяка година. Текущата стойност на дивидента е втора по големина в историята,като само раздадният през 1997 г. е по-висок, показва справка вmoney.bg.

Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 29.06.2015 год.Последната дата за сключване на сделкис акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят имаправо на дивидент, е 25.06.2015 год.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *