Алтерко вече е публично дружество

Комисията за финансов надзор (КФН) вписва „Алтерко“ като публично дружество в регистъра, воден от комисията, става ясно от нейно решение от проведено вчера (14 ноември) заседание.

 

 

КФН вписва емисия в размер на 15 млн. лв., разпределена в 15 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Алтерко” АД и представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството.

В съобщението се отбелязва още, че вписването в регистъра е с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Алтерко направи успешно първично публично предлагане при цена 1,45 лв. на акция. Близо две трети от инвеститорите са физически лица.

В същото време ИП Карол АД разпространи електронно писмо до заявилите акции от Алтерко АД, в което се казва, че очакваната дата за начало на търговията с акциите му на БФБ е в края на ноември.

„Алтерко” е доставчик на мобилни услуги, опериращ на пазарите в Европа, Азия и Америка. За компанията работят над 90 служители в офисите й в България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩм пише investor.bg.

Клиенти на компанията са мобилни оператори, медийни компании, рекламни и медийни агенции, компании, предлагащи мобилни плащания, малки и средни предприятия, държавни агенции, банки и други финансови институции, производители на домашни уреди и хранителни стоки.

IPO-то на „Алтерко” беше второто от сектора на информационните и телекомуникационни технологии за последната година, след като през есента на 2015 г. на БФБ излезе софтуерният разработчик Сирма Груп Холдинг АД. През ноември Сирма Груп Холдинг набра близо 11,5 млн. лв. от борсата, с което едно от малкото първични публични предлагания на Българска фондова борса от 2013 г. насам бе успешно.

 

 

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *