Асен Ягодин: Ще има банки на загуба и в това няма нищо страшно

Изкарването на пакети на държавни дружества за приватизация през БФБ ще привлече не само интереса на местните инвеститори, но и на чуждестранни. Това от своя страна ще доведе до ръст в оборота на търгуваните компании, както и до появата на нови компании с публичен статут. Тази благоприятна прогноза дава Асен Ягодин, заместник-председател на Асоциацията на банките в България, в интервю за БТА. Всички пазарни участници очакват с интерес появата на нов флагман, както се случи при появата на БТК, уточнява банкерът.
На потърсен коментар относно промените в Закона за кредитните институции, които задължават банките да информират клиентите си при промяна на лихвите, точните думи на Ягодин са: „Приветствам всяка стъпка в посока подобряване комуникацията между клиент и банка. Искам обаче да подчертая, че и досега тази комуникация беше достатъчно прозрачна“.
Повечето банки имат изградена практика да информират клиентите си за промени в лихвените нива посредством нарочни писма, чрез обяви в пресата и в клоновете си, както и чрез Интернет страниците си. Трябва обаче и клиентите да следят по-внимателно случващото се с кредита им, уточнява шефът на Пощенска банка.
Друга гледна точка на Асен Ягодин е, че докато лошите кредити продължават да „изяждат“ част от печалбата на банките, лихвените нива ще продължат да са сравнително високи, а хората ще продължат да са консервативни във финансовите си планове. Според него раздвижване при кредитирането можем да очакваме, когато икономиката реално започне да излиза от кризата. На този етап наблюдаваме само известно раздвижване при износа, докато вътрешното търсене остава твърде слабо.
Българската банкова система е преминала през най-тежката част на кризата, но тъй като банките не работят във вакуум, нормално е когато местната икономиката страда, част от тежестта да се абсорбира от финансовия резултат на банковата система. Потенциалът за увеличаване цената на кредитите като начин за компенсиране на растящите провизии за лоши кредити е вече изчерпан. В същото време укротяването на депозитните лихви до нивата от преди кризата е бавен процес.
В подобна среда е повече от закономерно банките да отчитат по-ниска печалба, а някои да отчетат 2010 г. на загуба. И в това няма нищо страшно – уточнява банкерът. Още повече, когато показателите на местната банкова система остават сред най-силните в региона.
В европейските стрес тестове на банките, българските банкови подразделения със стабилните си показатели допринасят за по-доброто представяне на банките-майки, казва още Ягодин. Статистиката на БНБ отчита близо 18 процента капиталова адекватност, над 22 процента ликвидно съотношение и под 11 процента лоши кредити – много добри стойности на фона на аналозите от региона на Централна и Източна Европа.
На въпрос как трябва да се коментира последната статистика на БНБ за ново засилване на ръста на лошите кредити до 17.55%, Ягодин уточнява: „Преди всичко трябва да тълкуваме правилно и в дълбочина обявяваните проценти“. Логично е да очакваме голяма част от преструктурираните заеми да влязат в редовно обслужване. Не всички лоши кредити са потенциална загуба за банките. Зад голямата част от просрочените кредити стоят ликвидни обезпечения, продажбата на които рано или късно ще покрие част или дори целия дълг.
Според Асен Ягодин, фирменото кредитиране ще бъде един от двигателите на кредитния растеж през следващата година. В момента най-силно се представят експортно ориентираните фирми. Започна съживяване и при оборотното кредитиране като цяло. Вероятно в паралел със съживяването на икономиката ще започне търсене и при инвестиционното финансиране. Засега обаче фирмите са изключително внимателни в преценката дали могат да си позволят влизане в дългосрочни задължения при положение, че търсенето е все още нестабилно.

tmp = Get_Cookie(„article_fontsize“);
if(tmp != null && tmp > 9) {
document.getElementById(„contenttext“).style.fontSize = tmp + „px“;
document.getElementById(„contenttext“).style.lineHeight = (parseInt(tmp) + 4) + „px“;
}

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *