АТЛАС ФИНАНС ЕАД е вписано като публично дружество

На 29.05.2010г. (събота) с номер на вписване 20100529110750 в Търговския регистър бе вписано преобразуването на Корпорация за технологии и иновации Съединение АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество, а именно АТЛАС ФИНАНС ЕАД с ЕИК 201164403. Новоучреденото дружество АТЛАС ФИНАНС ЕАД – с капитал 9595108 лв. , което е 100% собственост на КТИ Съединение АД, ще бъде вписано като публично дружество в регистъра на КФН по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН в законоустановените срокове.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *