Аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации обяви БНБ

В свое съобщение Българската народна банка /БНБ/ обяви, че на 26 август 2019 г. банката  ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации.БНБ информира бъдещите участници в процедурата, че облигациите ще бъдат  със срочност двадесет години (7 305 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 19 213/21.06.2019 г. с падеж 21.06.2039 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-169/19.08.2019 г.:

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)

200 000

Лихвен процент

1.50 % годишен лихвен процент

Дата на плащане

28.08.2019 г.

Брой на дните от датата на емисията
(21 юни 2019 г.) до датата на отваряне/плащане (27 август 2019 г. вкл.), за които се изчислява натрупаната лихва

68

Допълнителни условия:

1. По реда на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

2. По реда на чл. 10, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

3. Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е по реда на чл. 12, ал. 3, т. 3 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г.

4. По реда на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:

1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 19 213 от 21.06.2019 г. на аукционен принцип.

2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Допълнителна информация може да получите на тел. 9145-1332. Това се отнася и също така и за получаването на нова информация от сайта на институцията.

www.financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *