Аукцион за продажба на облигации обяви БНБ

Аукцион ще се проведе на 17 юли 2017 г., съобщава в своя сайт Българската народна банка и  уточнява, че става дума за продажба на лихвоносни съкровищни облигации. Те са със срочност десет години и шест месеца (3 833 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 17 217/25.01.2017 г. с падеж 25.07.2027 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-419/07.07.2017 г.:

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)

100 000

Лихвен процент

1.95 % годишен лихвен процент

Дата на плащане

19.07.2017 г.

Брой на дните от датата на емисията (25.01.2017 г.) до датата на отваряне/плащане (18.07.2017 г. вкл.), за които се изчислява натрупаната лихва

175

Допълнителни условия:

1. В съответствие с Наредба №5 първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

2. В съответствие с Наредба №5 по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.

3. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:

1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 400 17 217/25.01.2017 г. на аукционен принцип.

2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите от Наредба № 5 на МФ и БНБ до 30 състезателни поръчки.  Допълнителна информация може да получите на тел. 9145-1332. Накрая в съобщението от БНБ информират, че в  момента няма обявен аукцион за Държавни ценни книжа/ДЦК/.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *