Аукцион на облигации със срочност 25 години готви БНБ

Аукцион за продажба на  лихвоносни съкровищни облигации  със срочност двадесет и пет години (9 131 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 18 215/24.01.2018 г. с падеж 24.01.2043 г. бе обявен за 22 януари 2018 г. Това обявиха днес от пресцентъра на националната ни банка. Българската народна банка /БНБ/ ще го проведе  при следните условия, определени от Министерството на финансите /МФ/ чрез писмо №  17-01-8/15.01.2018 г.:

 

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)
100 000
Лихвен процент 2.00 % годишен лихвен процент
Дата на плащане 24.01.2018 г.
Дати на лихвени плащания: Брой на дните в лихвения период:
24.07.2018 181
24.01.2019 184
24.07.2019 181
24.01.2020 184
24.07.2020 182
24.01.2021 184
24.07.2021 181
24.01.2022 184
24.07.2022 181
24.01.2023 184
24.07.2023 181
24.01.2024 184
24.07.2024 182
24.01.2025 184
24.07.2025 181
24.01.2026 184
24.07.2026 181
24.01.2027 184
24.07.2027 181
24.01.2028 184
24.07.2028 182
24.01.2029 184
24.07.2029 181
24.01.2030 184
24.07.2030 181
24.01.2031 184
24.07.2031 181
24.01.2032 184
24.07.2032 182
24.01.2033 184
24.07.2033 181
24.01.2034 184
24.07.2034 181
24.01.2035 184
24.07.2035 181
24.01.2036 184
24.07.2036 182
24.01.2037 184
24.07.2037 181
24.01.2038 184
24.07.2038 181
24.01.2039 184
24.07.2039 181
24.01.2040 184
24.07.2040 182
24.01.2041 184
24.07.2041 181
24.01.2042 184
24.07.2042 181
24.01.2043 184

Допълнителни условия, при които ще се проведе надпреварата при продажбата на съровищните  бонове са следните:

  1. В съответствие с Наредба №5 първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.
  2. В съответствие с Наредба №5 по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.
  3. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Всички участници в  обявения днес аукцион трябва да имат предвид следното обстоятелство:

  1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 400 18 215/24.01.2018 г. на аукционен принцип.
  2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното в настоящето съобщение.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите от Наредба № 5 на Министерството на финансите /МФ/ и Българската народна банка /БНБ/до 30 /тридесет/ състезателни поръчки.  Допълнителна информация може да получите на тел. 9145-1332.

 

Ели ЯНЕВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *