Аукцион на облигации със срочност 25 години готви БНБ

Аукцион за продажба на  лихвоносни съкровищни облигации  със срочност двадесет и пет години (9 131 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 18 215/24.01.2018 г. с падеж 24.01.2043 г. бе обявен за 22 януари 2018 г. Това обявиха днес от пресцентъра на националната ни банка. Българската народна банка /БНБ/ ще го проведе  при следните условия, определени от Министерството на финансите /МФ/ чрез писмо №  17-01-8/15.01.2018 г.:

 

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)
100 000
Лихвен процент2.00 % годишен лихвен процент
Дата на плащане24.01.2018 г.
Дати на лихвени плащания:Брой на дните в лихвения период:
24.07.2018181
24.01.2019184
24.07.2019181
24.01.2020184
24.07.2020182
24.01.2021184
24.07.2021181
24.01.2022184
24.07.2022181
24.01.2023184
24.07.2023181
24.01.2024184
24.07.2024182
24.01.2025184
24.07.2025181
24.01.2026184
24.07.2026181
24.01.2027184
24.07.2027181
24.01.2028184
24.07.2028182
24.01.2029184
24.07.2029181
24.01.2030184
24.07.2030181
24.01.2031184
24.07.2031181
24.01.2032184
24.07.2032182
24.01.2033184
24.07.2033181
24.01.2034184
24.07.2034181
24.01.2035184
24.07.2035181
24.01.2036184
24.07.2036182
24.01.2037184
24.07.2037181
24.01.2038184
24.07.2038181
24.01.2039184
24.07.2039181
24.01.2040184
24.07.2040182
24.01.2041184
24.07.2041181
24.01.2042184
24.07.2042181
24.01.2043184

Допълнителни условия, при които ще се проведе надпреварата при продажбата на съровищните  бонове са следните:

  1. В съответствие с Наредба №5 първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.
  2. В съответствие с Наредба №5 по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.
  3. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Всички участници в  обявения днес аукцион трябва да имат предвид следното обстоятелство:

  1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 400 18 215/24.01.2018 г. на аукционен принцип.
  2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното в настоящето съобщение.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите от Наредба № 5 на Министерството на финансите /МФ/ и Българската народна банка /БНБ/до 30 /тридесет/ състезателни поръчки.  Допълнителна информация може да получите на тел. 9145-1332.

 

Ели ЯНЕВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *