БАКБ отчита близо 16% ръст на печалбата

Българо-американската кредитна банка (БАКБ АД) приключва първото полугодие на 2017 г. с 15,7% ръст на печалбата след данъчно облагане до 4,4 млн. лв., показва консолидираният отчет на банката към 30 юни, разпространен чрез БФБ – София.

Постигнато е показателно подобряване на резултатите от дейността, като се има предвид, че през първото полугодие на 2016 г. групата отчете значителен извънреден приход вследствие на продажбата на притежаваното участие във VISA Europe.

Съпоставка на приходите от основна дейност (приходи от лихви) за двата периода показва намаление за 2017 г. от 74 хил. лв. до 19,1 млн. лв., което е пряко свързано с очертаната тенденция за намаляване на лихвените проценти по кредити и привлечени средства.

Основен дял във формираните приходи от лихви заемат тези от кредитна дейност с 96,1%.

Нетните доходи от такси и комисионни се запазват като абсолютната сума на нивата от предходната година от 2,6 млн. лв. и формират около 14% от оперативните приходи на Групата, пряко следствие от засилването на пазарната конкуренция и тенденцията към разширяване на дигиталните услуги.

През първото полугодие банката продължава да увеличава клиентската си база, като през периода броят на клиентите се е увеличил с около 60% спрямо 2016 г.

Разходите за дейността намаляват с 2,4 млн. лв. спрямо същия период на 2016 г., което основно се дължи на намаление на разходите за провизии от 5,2 млн. лв.

В кредитната си дейност към 30 юни банката регистрира почти двоен нетен ръст по балансовата стойност на кредитния си портфейл за сегмента „Физически лица“ спрямо същия период на предходната година.

По отношение на сегментите „Малки и средни предприятия“ (МСП) и „Корпоративни клиенти“ банката също отчита повишение от около 2,5 млн. лв., като подчертава намалението при т.нар. „легаси“ портфейл (кредити, предоставени преди 2011 г.), по чието намаление банката работи активно, се посочва в доклада за дейността.

По отношение на кредитирането БАКБ посочва, че работи по продължаване на диверсифицирането на кредитния портфейл чрез увеличаване на дела от кредити за физически лица и МСП и увеличаване на кръстосаните продажби, както между клиентските сегменти, така и на некредитни продукти и услуги на БАКБ, на кредитополучатели на банката.

Към края на първото полугодие банката отчита ръст на преводите и документарните операции спрямо година по-рано. Банковите преводи нарастват с 13%, а при акредитивите и гаранциите за чужбина банката отчита увеличение в обема от 105%.

Събраните такси и комисионни по платежни операции са в размер на 2,1 млн. лв., което кореспондира със сумата от първото полугодие на 2016 г. Разликата в динамиката на обема и приходите се дължи на увеличаване на дела на преводите през дистанционни канали спрямо депозираните на гише, информира investor.bg.

Акциите на БАКБ поскъпват с 28% от началото на годината, а през послендите 12 месеца повишението достига 42,22% при пазарна капитализация от 158,024 млн. лв.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *