Банката завъртя печатницата за пари

Банката отчита, че в края на септември 2016 г. парите в обращение са достигнали 13 381.9 млн. лв. За едногодишен период те са нараснали с 1529.4 млн. лв., или с 12.9%. Според посочения период от БНБ за предходната една година (септември 2014 г. – септември 2015 г.) е  отчено по-ниско  нарастване, съответно с 1231.7 млн. лв., което прави в проценти 11.60 на сто.
Делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.82 на сто и спрямо края на юни е намалял с 0.05 процентни пункта. Към 30 септември 2016 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.13 на сто.
Общата стойност на банкнотите в обращение е 13 090.3 млн. лв., като спрямо края на предходното тримесечие е нараснала със 701.3 млн. лв., или с 5.66 на сто. В края на третото тримесечие на 2016 г. в обращение са 411.1 млн. броя банкноти, които са с 15.3 млн. броя, или с 3.87 на сто повече в сравнение с края на второто тримесечие.
Спрямо края на второто тримесечие в структурата на банкнотите в обращение по стойност са настъпили изменения, като дяловете на купюрите от 2, 10, 20 и 100 лв. намаляха съответно с 0.07, 0.17, 0.30 и 0.31 процентни пункта, а с 0.85 процентни пункта нарасна делът на купюрата от 50 лв. Банкнотите от 5 лв. са запазили дела си от 0.89 на сто, отчетен и в края на второто тримесечие на годината.
За едногодишен период общият брой на банкнотите в обращение нарасна с 21.2 млн. броя (5.43 на сто), а стойността им – съответно с 1484.8 млн. лв. (12.79 на сто). За едногодишен период в структурата по стойност на банкнотите в обращение намаляха дяловете на купюрите от 2, 5, 10 и 20 лв., съответно с 0.16, 0.04, 0.46 и 1.71 процентни пункта. През същия период дяловете на купюрите от 50 и 100 лв. нараснаха съответно с 1.01 и 1.39 процентни пункта.
Общата стойност на 50-левовите банкноти в обращение в края на септември 2016 г. възлиза на 4996.4 млн. лв., което им отрежда най-висок дял (38.18 на сто) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.60 на сто) е стойността на банкнотите от 2 лв.
Към края на септември общата стойност на разменните монети в обращение е 284.5 млн. лв. и спрямо края на второто тримесечие е нараснала с 22.7 млн. лв., или с 8.68 на сто, съобщава БНБ. В обращение са били 2063.8 млн. броя разменни монети, които са с 62.7 млн. броя, или с 3.13 на сто повече в сравнение с края на второто тримесечие.
За едногодишен период (спрямо края на септември 2015 г.) общият брой на разменните монети в обращение се е увеличил със 174.0 млн. броя (9.21 на сто), а стойността им – съответно с 44.4 млн. лв. (18.49 на сто).
В края на септември 2016 г. дяловете на монетите от 10, 20 и 50 стотинки и от 1 и 2 лв. в общия брой монети в обращение нараснаха в сравнение с края на юни съответно с 0.01, 0.08, 0.04, 0.07 и 0.30 процентни пункта. За същия период при монетите от 1, 2 и 5 стотинки е отбелязано намаление на дела им, което е в рамките от 0.05 процентни пункта за монетите от 5 стотинки до 0.32 процентни пункта за монетите от 1 стотинка.
Продължава дългосрочната тенденция към постоянно нарастване на годишна база на броя на разменните монети в обращение, в основата на което е постоянното увеличение при монетите с нисък номинал, отбелязват от БНБ.
За едногодишен период броят на монетите от 1 и 2 стотинки се е увеличил съответно с 48.8 млн. и с 45.2 млн., или с 8.51 на сто и 9.30 на сто. При монетите от 1 лев също се запази високият годишен темп на нарастване, като към края на септември 2016 г. техният брой в обращение се е увеличил с 11.47 на сто.

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *