Банкери: Акцентирайте върху износа

Дисциплинираната фискална политика подобрява перспективата на България за членство в Механизма за валутен обмен (ERM II). България трябва да премине към нов модел на развитие с акцент върху конкурентоспособността и износа.
Това се посочва в най-новия доклад на звеното за икономически изследвания на Юробанк И Еф Джи Гърция за пазарите на Нова Европа, съобщи БТА. Според доклада на финансовата група, представена в България от Пощенска банка, завръщането към икономически растеж е малко вероятно преди втората половина на 2010 година.

Докладът отчита като положителни постижения бюджетния дефицит за 2009 г. и стъпките, довели до отпушването на 300 млн. евро от предприсъединителни фондове на ЕС, отбелязвайки, че тези събития вече са повишили доверието на международните рейтингови агенции в страната.

Според анализаторите на Юробанк И Еф Джи, България има нужда от нов модел на развитие, фокусиран върху повишаване на конкурентоспособността и износа. Като един от основните бенефициенти на международните капиталови пазари в региона страната ни е привлякла преки чуждестранни инвестиции на стойност приблизително 27,1 млрд. евро в периода 2004 – 2008 г., основно в нетърговски сектори най-вече като имотния пазар.

Според анализаторите на банковата организация времето, в което чуждестранните инвестиции бяха двигател на икономическия растеж в страната, е отминало с началото на световната финансова и икономическа криза и сега страната трябва да търси нови източници на растеж. България трябва да измести акцента в стратегията си за растеж от кредитиране и потребление върху подобряване на конкурентоспособността и стимулиране на износа, се отбелязва в доклада.

Банковият сектор от своя страна показва едни от най-добрите резултати за региона. Капиталовата адекватност на сектора е 17,6 на сто, а съотношението на капитала към активите е 12,7 на сто, което дава основание за спокойствие по отношение на нарастващото ниво на лоши кредити. Въпреки че се очаква увеличение на необслужваните кредити през 2010 г., експертите на банковата група са уверени, че банковият сектор има достатъчно буфери за преодоляването им. Това убеждение е подсилено и от ангажимента на големите чуждестранни банки-майки да поддържат общата си експозиция в страната на нивата, регистрирани през май 2009 година.

Анализът отчита, че условията за кредитиране в страната продължават да са трудни, заради липсата на адекватни вътрешни източници на финансиране. За това свидетелства високото съотношение на кредити към депозити (120,5 на сто към декември), което продължава силно да ограничава отпускането на нови заеми. Годишният темп на растеж на кредитирането за неправителствения сектор спадна до едноцифрени стойности през декември (4,5 на сто) в сравнение с 32,3 на сто на годишна база година по-рано.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *