Банките в България работят при нисък икономически риск

Банките в България се разделят не според активите им, а това дали са български или чужди. Защо? Защото това е свързано с тяхното финансиране, а оттук и стабилност. Финансово грамотните хора в България много добре знаят, че чуждестранните банки се финансират главно със заеми и кредитни линии от компанията-­майка, като цената на това финансиране е сравнително ниска. Така наречените „български” банки от своя страна, като нямат „майки“, които да ги финансират, е необходимо да търсят паричен ресурс от депозити или от чужди банки с по-­високи лихви. По този начин те не могат да си позволят ниски лихви по отпусканите от тях кредити и привличат по-­рискови кредитополучатели, като по този начин самата банка става по-­рискова.

Независимо, че ЕС работи в полза на прозрачното ценообразуване на банковите продукти, банките винаги намират начин да не намаляват печалбите си. Всичко това означава, че банките се намират в добро финансово здраве и няма риск за банковата система като цяло, т.е. чисто икономическия риск, свързан с основната им дейност, е нисък.

Най-­важното е за да може всеки един български гражданин да е спокоен и да не мислите дали ще изгуби парите си е, че трябва да се образова финансово. Това не е  трудно и може да стане под формата на игри или решаване на реални казуси.

 

Публикацията подготви: Венелин ЙОРДАНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *