Банките купиха 25 млн. лв. държавен дълг

Министерството на финансите преотвори емисията 2.5 годишни държавни ценни книжа с номинална стойност 50 млн. лева, емитирана на 26 март 2014 г. с падеж 26 септември 2016 година.

На проведения аукцион постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 0.83%, като за сравнение постигнатата доходност при първия аукцион на емисията, проведен на 24.03.2014 г., е 1.07%.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 167.9 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3.36.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките– 50.00%, следвани от гаранционните фондове – 40.06%, пенсионни фондове – 6.90% и застрахователни дружества – 3.04% и на сто.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 75 базисни пункта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *