”Банките майки” мащехи за България и Унгария

Причина за това е, че собствениците им са наблегнали повече на спестовността, отколкото на кредитирането, което е реакцията на финансовата криза. Макар и намаляло, финансирането от майките е било значително по своя обем през първата половина на годината, което показва как се е свил апетитът за риск и как са се променили средносрочните перспективи пред кредиторите, коментират от Fitch Ratings. Анализаторския екип е проучили ситуацията в 43 банки, опериращи в региона на Централна и Източна Европа, където забавянето на растежа и рецесията, причинени от дълговата криза, водят след себе си до по-слаба активност от страна на компаниите – износителки, до налагане на фискални ограничения в държавите, до свиване на потреблението и намаляване на търсенето на кредитен ресурс. Според Европейската комисия източните държави от Европейския съюз ще постигнат растеж от 0.3% до 2.2% през следващата година, по прогноза от месец ноември. Финансирането на източноевропейските банки е спаднало с 20% до €62 млрд. в годините от 2008 до юли 2012 година. Този спад във финансирането от европейските централи е бил заместен от финансиране от местните пазари, най-вече от депозити, показват данните на Fitch. Най-голямото свиване е било в България с общо 47%, следвано от Унгария с 38%, достигайки до размер, равняващ се на 10% от Брутния вътрешен продукт на всяка от двете държави. Другите държави, в които ситуацията е била анализирана от екипа, извършил проучването, са Хърватия, Румъния, Полша, Чехия и Словакия. Fitch коментират, че пресъхването на паричните потоци към унгарските банки се дължи и на слабите перспективи пред местната икономика, а отчасти и на неортодоксалната политика, водена от тамошния парламент, особено по отношение на банковата система. Има се предвид, че Унгария наложи специални данъци на кредитните институции и ги принуди да абсорбират загубите си от ипотечните заеми в чужда валута. Чуждестранните банки контролират значителна част от общите банкови активи в седемте страни, изследвани в анализа на Fitch Ratings, като повечето от собствениците са базирани в еврозоната.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *