Банки информират неохотно за високи лихви

Родните банки нямат единна практика как да уведомяват клиентите с взет кредит, че са променили лихвата. Много хора у нас се оплакват, че разбират със закъснение за поскъпналия си заем едва след като получат поредното извлечение, и то ако изобщо получават. Повечето банки информират за по-високите лихви по различни канали, като това трябва да е упоменато в договора. Ако не е, клиентът трябва да прочете общите условия на банката за съответния кредит, за да види как е уреден въпросът. Всички трезори твърдят, че излагат информацията за промените на „видни и достъпни места“ в клоновете на банките, а също и на интернет страниците си. От отговора на Пощенска банка става ясно, че при промяна клиентът би трябвало да получи писмено уведомление на посочения от него адрес. Това може да е отделно писмо или да е в месечното извлечение, макар че писмото може и да не стигне до гражданина заради най-различни причини. УниКредит Булбанк съобщава на клиентите си за промените с писма, а в някои случаи и по телефона. С писма уведомява и Райфайзенбанк. Родните трезори твърдят, че предварително няма как да уведомят клиентите за променената лихва, тъй като изчислението й е свързано с промяната на индекси. От Юнионбанк например казват, че лихвите по по-голямата част от отпусканите от тях заеми са обвързани с индексите Софибор и Юрибор. Тъй като техните стойности са публични, клиентите могат и сами да си преизчислят вноската при всяко покачване на лихвата, казаха от банката. „Информираме хората главно чрез интернет страницата, с обаждания по телефона от колцентъра, чрез съобщения в клоновете, с прессъобщения в медиите и по-рядко чрез писма, защото е скъпо“, поясниха от ОББ. От Алианц Банк казаха, че по отношение на лихвите до момента са правени промени само на процентите, касаещи новите кредити. Затова не се е налагало да се информират старите клиенти. Същото твърдят и от Инвестбанк. Наред с Пощенска банка SG Експресбанк е другата институция, която е въвела еднозначен ред за информиране на клиентите при вдигане на лихвите – чрез официално писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. „От създаването си до днес е имало промяна в лихвения процент само на 60 клиенти, които са били уведомени веднага от служителите на банката чрез официално писмо, изпратено по пощата с обратна разписка“, поясниха от SG Експресбанк. СИБанк съобщава предварително за промените в лихвите на видно място в офисите си, чрез прессъобщение в поне два ежедневника и на интернет страницата на банката, обясниха от там. Трезорът не праща писма по пощата, но планира в бъдеще при промени в лихвите и таксите да праща съобщение към месечните извлечения по разплащателните сметки. ОБЕЗЩЕТЕНИЕМного банки, например Юнионбанк, Алианц Банк, SG Експресбанк, твърдят, че не са имали случай, в който клиент да изпадне в просрочие, защото не е научил навреме, че лихвата му е вдигната. От СИБанк все пак поясниха, че, ако се стигне до просрочие, банката се свързва с клиента си по телефона и го информира. За времето на това просрочие върху забавената сума обаче се плаща договорената лихва по редовен дълг плюс солено обезщетение – размера на законната лихва. За август тя е 15.25% на годишна база.
dir.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *