Банковите печалби се свиват

Печалбата на банковата система намалява с над 15%, показват изчисленията на Investor.bg на базата на данни на Българската народна банка (БНБ). Към 31 октомври финансовият резултат е 1 млрд. лева, докато преди година беше 1,187 млрд. лева. Извършените разходи за обезценка по кредити и вземания от началото на 2017 г. възлизат на 572 млн. лв. (при 613 млн. лв. към 31 октомври 2016 г.), което е спад с близо 6,7%.

През октомври се наблюдава намаление на балансовото число на банковата система с 10,1% до 95,4 млрд. лева.

Анализът на Българската народна банка показва, че това се дължи на оптимизирането на управлението на ликвидността на кредитните институции в позицията пари, парични салда при централните банки и други депозити на виждане.

В БНБ отчитат, че месечната динамика е определена от спада при паричните салда при централни банки. Същевременно размерът на другите депозити на виждане се удвоява, поради което ликвидната позиция не търпи съществена промяна.

При портфейлите с ценни книжа е отчетен месечен растеж със 7% до 13,3 млрд. лева, а делът им в активите в края на октомври достига 13,9%.

В края на октомври ликвидните активи са 30,6 млрд. лева. В тяхната структура делът на паричните средства и парични салда при БНБ намалява до 38,8%. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11, остава висок – 37,13%, информира investor.bg.

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства през октомври с 0,3% до 56,2 млрд. лева.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *