Банковите преводи в ЕС ще поевтиняват

Съветът на ЕС, обединяващ министри от държавите членки, съобщи, че е приел в понеделник промени, с които се уеднаквяват разходите за трансгранични плащания в евро между страните от еврозоната и тези извън нея в рамките на Европейския съюз, и се повишава прозрачността при таксите, свързани с услуги по превалутиране. Повечето разпоредби ще започнат да се прилагат от 15 декември 2019 г., става ясно от съобщението до медиите.

Резултат с изображение за банкови преводи ес

Поевтиняването ще е значително, но с колко точно ще стане ясно към есента.

Колко струва банков превод в ЕС…

От 2002 г. се прилагат едни и същи такси за трансгранични и национални плащания в евро в еврозоната, но трансграничните плащания в евро от държави извън еврозоната се облагат с високи такси. В момента тези преводи са сведени до такива размери на таксите, каквито са в рамките на сдамада държава-членка на валутния съюз – между няколко евроцента и едно евро.

Отделната банка може да е освободена от такса преводите, което позволява на потребителите в еврозоната да правят транзакции през границите на същата цена, както в рамките на собствените си страни.

С промените ще се уеднаквят таксите за трансгранични плащания в евро за услуги като кредитни преводи, плащания с карта или теглене на пари в брой с таксите за съответните национални плащания на същата стойност в националната валута на държавата от ЕС, където се намира доставчикът на платежни услуги на ползвателя на тези услуги.

… и колко в България

Транзакция в евро от държава извън еврозоната (посочва се за пример България) към страна в еврозоната (като Финландия) струва между 15 и 24 евро, дори самата сума, която се прехвърля от България да е 10 евро или по-малко от самата такса, информира infostock.bg.

С новия регламент за презграничните плащания от 15 декември 2019 г. цената на транзакции в ЕС в евро от България до Финландия се очаква да намалее от сегашните между 15 и 24 евро до около 1 евро.

Освен това, по данни на Европейския парламент България е страната в ЕС с най-високи такси по този показател – за превод от 100 евро към чужбина таксата е средно 20 евро. В Швеция например е нула, а в Полша – 1.5 евро, информира infostock.bg.

              Средна такса (в евро) за трансграничен превод от 100 евро

Източник: Европейска комисия

Равносметката показва, според разчетите на Европейската комисия, че благодарение на мярката ползите от евтините трансгранични преводи в евро ще обхванат още 150 милиона потребители извън еврозоната и 2.5 милиарда годишно допълнителни възможни операции.

Превалутирането също ще поевтинее

Ще се въведат още изисквания за прозрачност при таксите за превалутиране. Когато потребителите извършват картови разплащания или теглят пари в брой в чужбина, те разполагат с възможността да избират дали да платят в местната валута или в националната си валута. Според новите правила потребителите ще бъдат уведомявани за приложимите такси, преди да направят своя избор.

Това ще се постигне, като се въведе задължение за оповестяване на таксите, прилагани като процентна надценка върху всички такси за превалутиране спрямо последния (най-новия) обменен курс на Европейската централна банка.

Когато потребителите правят картови плащания, докато пътуват в чужбина, или когато плащат през интернет, в момента те избират дали да плащат в местна валута или във валутата на собствената си страна. И в двата случая се плаща такса. В първия случай – при избор на местна валута, размерът на таксата става ясен до няколко дни. Във втория случай – при избор на собствената валута, таксата става ясна веднага, защото банката оператор автомати’но я преизчислява.

С новите правила за превалутиране, с които се цели по-голяма прозрачност, потребителите ще имат възможност да правят информиран избор, защото веднага ще получат информация за дължимата такса.

Освен това, при плащане в магазин или на онлайн търговец, също потребителят трябва да получи информация за дължимата такса, за да избере в какъв вид валута да плати или да превалутира преди бъде извършена транзакцията.

И най-важното. Предвижда се да има има единна база за пресмятане на таксите за превалутиране на местата за продажба или на банкоматите (референтният процент на ЕЦБ + х% с максимални ставки за надценка, които се определят от отделните банки). Потребителите ще получават текстово съобщение за действащите такси в съответната страна за превалутиране.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *