БАН: Предприятията задлъжняват заради свиването на пазарите

Свиващите се пазари са основен проблем за предприятията и водещ фактор за задлъжняването им. Това показват резултатите от социологическо проучване на Института за икономически изследвания при БАН, проведено между 200 активно работещи частни дружества.

Мнението се споделя от 71% от анкетираните. Този факт превръща продажбите с разсрочие, т. е. появата на дългове, в обичайна практика за над 74 на сто от фирмите.

Темповете на нарастване на вземанията на нефинансовите предприятия за първи път през 2012 г. се увеличават за сметка на темповете на нарастване на задълженията и достигат 71,181 млрд. лева. Това нарастване е с 5,2 млрд. лева, посочи проф. Митко Димитров, директор на Института за икономически изследвания, информира БТА.

Учените информираха още, че общата задлъжнялост на нефинансовите предприятия достига близо 168 млрд. лева за 2012 г., спрямо 163 млрд. лева през 2011 г. Намаляват темповете, с които расте задлъжнялостта на предприятията, отбеляза д-р Ивайло Янков.

Изследването убедително показва още, че част от фирмената задлъжнялост е фиктивна, с цел да се прикрие ДДС. Като най-рискови се посочват фирмите с до три години пазарна история.

Увеличават се задълженията към доставчиците, а тези към банките намаляват, уточниха учените.

Налице са също вътрешнофирмени стимули за задлъжняване на предприятията. В 36,3 на сто от случаите заплащането на мениджърите е напълно обвързано с резултатите на предприятието, а в 18,9 на сто от случаите това е частично.

Високите банкови лихви стимулират част от предприятията да забавят плащанията към доставчиците – в близо 52% от случаите. Малко над една трета от компаниите срещат трудности да получат допълнително финансиране чрез банкови заеми.

Над 42 на сто от анкетираните посочват забавените плащания от страна на държавата и общините като основен генератор на междуфирмената задлъжнялост, отчита проучването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *