БАУД прие свой Етичен кодекс, членовете вече са 14

На 14 септември 2006 г. в София се състоя редовното годишно общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), съобщиха от организацията.

Събранието прие трима нови членове, с което в асоциацията вече членуват 14 управляващи дружества. Общото събрание прие и отчета на управителния съвет за дейността на организацията, учредена на 30 ноември 2004 г.

БАУД прие свой Етичен кодекс, който въвежда правила за етично поведение в областта на колективното инвестиране и управлението на активи както между управляващите дружества, членове на асоциацията, така и в отношенията между тях и колективните инвестиционни схеми и други лица, които ползват услугите на членовете на БАУД.

С Етичния кодекс са възприети утвърдени от Европейската асоциация на управляващите дружества (European Fund and Asset Management Association) правила за етично управление и най-добри практики при управлението на взаимни фондове.

Приемането на Етичен кодекс, както и на общи правила във връзка с оценката на активите на управляваните от членовете на БАУД портфейли и представянето на резултатите от дейността на взаимните фондове, са важни стъпки за създаване на конкурентоспособна и отговаряща на високи международни стандарти среда за дейността на управляващите дружества в България, смятат от асоциацията. Те са и стъпки към подготовката на БАУД за член на Европейската асоциация на управляващите дружества.

Членовете на БАУД преизбраха управляващо дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД, представлявано от Стоян Тошев, за председател на Асоциацията за още един мандат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *