ББР отчете 44% ръст на печалбата

Българска банка за развитие (ББР) отчете 14,7 млн. лв. нетна печалба за първото тримесечие на 2014 година. Това е увеличение от 44% спрямо същия период на миналата година.

Ръстът се дължи главно на нетния доход (разликата между цената на привлечения ресурс и дохода по отпуснатите заеми) от дейността на банката, който допринася с 12,1 млн. лева.

В края на първото тримесечие на 2014 г. сумата на активите на банката е 1,72 млрд. лева, а отпуснатите заеми възлизат на 979 млн. лева. От тях 652 млн. лева са заеми към корпоративни клиенти, а 327 млн. лева са отдадени на търговски банки, които ги преотдават на корпоративния сектор.

През първото тримесечие на 2014 г. ББР отпусна 101 млн. лв. нови кредити за българския бизнес. Подписани бяха и договори с партниращи търговски банки по нова програма за индиректно финансиране в подкрепа на селскостопанските производители в размер на 100 млн. лева.

При он-лендинг финансирането банката отпуска евтин ресурс на търговските банки с условие той да се преотдава към крайни клиенти при максимална лихва от 5,75% годишно. Отпускането на предоставения ресурс по тази програма по план трябва да започне през второто тримесечие на тази година.

През първото тримесечие бе подготвена и набира скорост новата за банката програма за подкрепа на българските износители. По нея ББР си партнира с Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и осигурява преференциално лихвено финансиране от 3,5% годишно за експортноориентирани компании. Условие за износителите да се възползват от тези заеми е компанията им да има договор с БАЕЗ за застраховане на експортираната продукция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *