Безработицата през миналия месец удари почти десет процента

Нивото на безработицата за април е 9.95 на сто, показват данните на Агенцията по заетостта.През април бюрата по труда отчитат нарастване на броя на обявените свободни работни места.
Входящият поток в бюрата по труда обхваща 37 542 безработни, с което регистрираните безработни стават общо 368 666 човека. Устроени на работа през месеца са 21 385 души.Продължава да намалява делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения – 3.9 процента за април.
Новорегистрираните в бюрата по труда безработни са 35 693. Преобладават от секторите услуги – 59 процента, и индустрия – 23 на сто.
Голям е делът на новорегистрираните безработни лица и от сферите „Държавно управление и отбрана” – 25. на сто, преработващата промишленост – 16 на сто, търговия – 15 на сто, следвани от строителство – с 6.1 процента, туризъм – с 3 на сто, и транспорт и съобщения – с 2.7 процента.
На първичния пазар през април са заявени 13 829 места. По икономически дейности повече работни места са обявени в хотелиерството и ресторантьорството, в преработващата промишленост, строителството, търговията и др. Намаляват местата в аграрния сектор, държавното управление, здравеопазването и недвижимите имоти. Характерно за периода е увеличаване броя на сезонните работни места, които достигат 3 822.
През целия месец стопанската конюнктура в страната отчита подобрение във всички наблюдавани отрасли – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, а общият показател на бизнес климата се покачва с 4.4 пункта в сравнение с март. За едно свободно работно място средно за страната през месеца се конкурират 16 безработни лица, при 19 за предходния месец.
Равнището на безработица продължава да е по-ниско от средното за страната в 8 области: София-град – 3.47 на сто; Бургас – 6.94 на сто; Габрово – 7.27 процента; Варна – 7.66 на сто; Стара Загора – 8.05 процента; Пловдив – 8.60 процента; Перник – 9 процента; Хасково – 9.84 на сто.
В 19 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян – 18.22 процента; Търговище – 16.91 на сто; Монтана – 16.20 процента; Видин – 15.37 на сто; Шумен – 15.34 процента; Разград – 14.96 на сто; Силистра – 14.41 на сто; Враца – 14.18 процента; Пазарджик – 13,24 процента; Ловеч – 13.19 на сто.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *