Безработицата – сериозно предизвикателство за дългосрочна устойчивост

Сериозно предизвикателство за стабилността и дългосрочната устойчивост на системите за социална защита са продължаващите тенденции на нарастване на равнището на безработица. Анализът е разработен от ИСС по собствена инициатива и е резултат от едногодишната дейност на мрежата на националните икономически и социални съвети на страните-членки на ЕС, която през 2009 година бе председателствана от българския ИСС. В документа са обобщени основни практики, изводи и препоръки относно антикризисните мерки на пазара на труда, представени от националните съвети, обясни председателят на ИСС Лалко Дулевски. В страните с по-слабо развити системи за социална защита кризата засяга в по-голяма степен работната сила и отново повдига въпросите за засилваща се социална поляризация и бедност, социална маргинализация и спад на жизнения стандарт. Затова постигането на справедливо разпределение на тежестта на кризата между държавата, бизнеса и отделните групи от населението е един от основните акценти на по-нататъшното развитие на антикризисната политика, смята ИСС. Икономическият и социален съвет представи анализ на антикризисните мерки на пазара на труда в Европейския съюз. В пресконференцията участва проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС и Пламен Димитров, член на ИСС от Група ІІ – синдикални организации, и председател на постоянната Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения. Анализът „Антикризисните мерки на пазара на труда – опитът на страни-членки на Европейския съюз” е разработен от ИСС по собствена инициатива и представлява резултат от едногодишната работа на мрежата на икономическите и социални съвети от страните-членки на ЕС. В документа са обобщени основните практики, изводи и препоръки на съветите относно антикризисните мерки на пазара на труда на национално и европейско ниво. В същото време на базата на приетите досега становища и анализи, ИСС подготвя обобщено становище, в което ще се опита да изрази общата си позиция по основните икономически и социални проблеми и тяхното задълбочаване в резултат на кризата, както и да представи систематизирани предложения за развитие на социално-икономическата политика и ключовите реформи в страната.
 

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *