Безработните от частния сектор се увеличават

Анализите сочат, че повече от половината от новорегистрираните – 16 320 души (53.0%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от търговията (4 952 души) и от преработващата промишленост (4 624 души). Следват освободените от държавното управление (1 888 души), от хотелиерството и ресторантьорството (1 811 души), от строителството (1 593 души), от сферата на операциите с недвижими имоти (1 402 души), от транспорта и съобщенията (1 347 души), от селското стопанство (939 души). Нарастват освободените в почти всички икономически дейности, като най-голям ръст се наблюдава в дейностите със сезонен характер – хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Намаление на освобождаваните безработни се отчита в „Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и в „Строителството“. Работа са започнали почти 18 хиляди безработни, като специалистите са 42%, без квалификация са 32%, а с работническа професия – 26%. Повече от 3700 младежи до 29 г. са устроени на работа.В бюрата по труда на първичния пазар са обявени 12 896 работни места, с 1875 повече от август. Частният сектор е заявил 43.8% от местата в реалната икономика. Най-много са работните места обявени за административни и спомагателни дейности (21.7%), от преработващата промишленост (19.5%), от образованието (17.6%) и от търговията (12.9%). През септември са останали незаети 4 539 работни места на първичния трудов пазар. Свободни повече от 1 месец са 1 429 работни места, а трайно незаетите (повече от 3 месеца) места са 703. По програми за заетост са заявени 839 работни места. По схеми за заетост на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са обявени общо 2 052 места: 1 907 от тях са по схема „Развитие“; 97 са по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“ и 48 – по схема „Отново на работа“.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *