Безработните са намалели с 19% през 2016 г.

Безработните през 2016 г. са намалели с 19%, като в същото време делът на икономически активните хора се е свил с 0.6 процентни пункта спрямо 2015 г. При мъжете заетостта се е повишила повече, отколкото при жените. Продължително безработни са близо 60% от хората без работа. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Заетостта при мъжете расте с повече

През изтеклата година икономически активните хора на възраст 15-64 навършени години са 3.199 млн., или 68.7% от населението на същата възраст. Общият брой на заетите e бил 3.016 млн., или 49.3% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите на възраст 15-64 навършени години са 2.954 млн. Коефициентът на заетост при тях е 63.4%, съответно 66.7% за мъжете и 60% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 67.7%, или с 0.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2015 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 0.9 процентни пункта, а при жените – с 0.2 процентни пункта, като достига съответно 71.3 и 64%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 навършени години е 54.5%. В сравнение с 2015 г. той отбелязва нарастване с 1.5 процентни пункта както при мъжете, така и при жените.

Най-много са безработните до 24 г.

Безработните през годината са 247.2 хил., от които 141.7 хил. са мъже и 105.6 хил. – жени. В сравнение с 2015 г. броят на безработните намалява с 19%. Така коефициентът на безработица намалява с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 7.6%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.7 процентни пункта, а при жените – с 1.4 процентни пункта, като достига съответно 8.1 и 7%.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-24 навършени години е 17.2%, а за възрастовата група 15-29 навършени години – 12.2%. В сравнение с 2015 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4.4 и 2.2 процентни пункта.

Трайно безработните са под 5%

Продължително безработни (от една или повече години) са 146.1 хил., или 59.1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 4.5% – съответно 4.8% за мъжете и 4.1% за жените.

Икономически неактивните на възраст 15-64 навършени години са 1.459 млн., от които 641.5 хил. са мъже и 817.7 хил. – жени, информира . Коефициентът на икономическа неактивност (15-64 навършени години) е 31.3% – съответно 27.3% за мъжете и 35.4% за жените.

Броят на обезкуражените на възраст 15-64 навършени години е 163.4 хиляди. Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18-24 навършени години е 13.8%. Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30-34 навършени години е 33.8%.

 

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *