БЕХ с трета емисия еврооблигации за €400 млн.

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) пласира своята трета емисия еврооблигации на стойност 400 млн. евро, която ще бъде листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), съобщиха от енергийното ведомство.БЕХ с трета емисия еврооблигации за €400 млн.

Резултат с изображение за бех

В периода от 18 до 20 юни представители на дружеството и министерството на енергетиката проведоха интензивни срещи с инвеститори в Лондон, Виена, Франкфурт и Мюнхен.

В условията на предизвикателни финансови пазари БЕХ е първият корпоративен емитент на пазара от региона на Централна и Източна Европа от началото на месец май 2018 г. Холдингът пласира успешно облигационната емисия в размер на 400 млн. евро при годишен лихвен процент в размер на 3,5%. Постигнатите лихвени нива са най-ниските от както дружеството участва на международните финансови пазари, информира monitor.bg.

БЕХ реализира срок на еврооблигациите от седем години, най-дългия матуритет, постиган до момента. По този начин компанията допълнително ще разпредели своите лихвени разходи за по-дълъг период от време.

Приходите, получени от емисията, ще се използват за рефинансиране на еврооблигациите, емитирани от БЕХ през 2013 г., които са с падеж през месец ноември 2018 г.

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) пласира своята трета емисия еврооблигации на стойност 400 млн. евро, която ще бъде листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), съобщиха от енергийното ведомство.БЕХ с трета емисия еврооблигации за €400 млн.

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *