Бизнесът излъчва песимистични прогнози

През ноември 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо нивото си от октомври като понижение на показателя е регистрирано в строителството и търговията на дребно, съобщава Националният статистически институт.Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва приблизително нивото си от октомври. Анкетата отчита леко намаление на настоящата производствена активност, като и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени. Най-сериозното затруднение за бизнеса остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната от чужбина. Относно продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.
През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 9.9 пункта в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за дейността в сектора, следвана от недостига на работна сила. По отношение на продажните цени в сектора строителните предприемачи очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава също с 9.9 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Песимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Основната пречка за развитието на бизнеса остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.
През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва нивото си от октомври. Прогнозите на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца се влошават като и очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца са песимистични.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *