Бизнесът и образованието си подадоха ръка

Меморандумът между БСК и Съвета на ректорите бе подписан от Радосвет Радев (вдясно) и проф. Любен Тотев

 .Българската стопанска камара (БСК) и Съветът на ректорите (СР) подписаха Меморандум за сътрудничество, целящ постигане на по-висока практическа насоченост и повишаване ефективността на взаимовръзката на висшето образование с пазара на труда.

Двете страни се ангажират да обединят усилията си за изграждане на висококвалифицирани специалисти с висше образование в България, вкл. чрез приобщаване на браншовите и регионалните индустриални съюзи и работодателски организации при формирането на политиката за развитие на висшето образование.Бизнесът и образованието си подадоха ръка, информира technews.bg.

Като приоритетни области за сътрудничество в Меморандума са посочени:

• Усъвършенстване на нормативната база в областта на висшето образование;

• Развитие на диалога между висшите училища и бизнеса,

• Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозираните потребности от работна сила на пазара на труда;

• Създаване на условия за по-ефективна реализация на пазара на труда на завършилите висше образование кадри;

• Използване на възможностите на компетентностно базирания подход в процеса на обучение,

• По-широко приложение на електронното и дистанционно обучение във висшите училища;

• Разширяване на практическата подготовка на студентите в реална работна среда и стимулиране включването им в научно-приложна дейност чрез реализиране на иновативни проекти и др.;

• Насърчаването на продължаващото обучение и нарастване ролята на бизнеса и университетите в развитието на системата за учене през целия живот.

За постигане на поставените цели двете страни ще осъществяват съвместни инициативи и участия в работни групи на национално и европейско ниво по проблемите на висшето образование, ще подготвят съвместни становища за усъвършенстване на нормативната уредба, ще разработват съвместни проекти и ще обменят информация и експертиза.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *