Бизнесът поиска от БАН да представи проектите с пазарна стойност

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров, който е член на Съвета на настоятелите с право на глас, се изказа в полза на продължаването на реформите в Академията. Очакването ситуацията в системата на науката и институтите, които я развиват, да се успокоят – изразено от новото ръководство на БАН – не може да се приеме за вярно – каза Тодоров. В реалната икономика в момента е всичко друго освен спокойно, защото ситуацията в икономиката е доста тежка. В този смисъл едва ли Академията, която е инструмент за създаване на научно знание и иновации, насочени към подпомагането развитието на икономиката, може да бъде спокойна. Тодоров припомни позицията на Палатата, че ще бъде погрешно ако продължи намаляването и преструктурирането на разходите за БАН единствено съобразени с рамките на бюджета, който може да отдели държавата, и средствата по европейските програми. За нас е важно продукта, който излиза от Академията да отива при бизнеса и да повишава неговата конкурентоспособност – и това трябва да бъде цел номер едно, каза още Тодоров. Ние от БТПП знаем, че най-трудно е средствата за нови разработки да идват като финансиране от фирмите, но е ясно, че само така могат да се подпомогнат предприемачите. Като се вгледаме в отчета по изпълнение на Оперативна програма „Конкурентоспособност” усвояемостта по схемите за технологична модернизация е висока, но по отношение на Приоритетна ос 1, където са иновациите, резултатите са ниски. И това е показателно за ефективността на научната система у нас, допълни той. В новите отчети на БАН следва освен броя на патентованите научни разработки, да се вижда и броя на разработките с пазарна стойност, които реално са внедрени от бизнеса – завърши Тодоров. В заседанието на Съвета на настоятелите на БАН, участваха и двамата представители на изпълнителната власт, министрите проф. Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката и Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *