Бизнес климатът със силен възход през май

Бизнес климатът в страната се подобрява значително от началото на годината. През май очакванията на мениджърите и предприемачите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите са по-оптимистичнив сравнение с предходния месеци от края на 2013 г.

През май бизнес климатът се подобрява с 4,3 пункта спрямо април, разкриват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Позитивизъм във всички сектори определено внесоха новините за икономическия растеж на страната. През първото тримесечие на 2014 г. брутният вътрешен продукт (БВП)нарасна с 1,1% на годишна и с 0,2% на тримесечна база.

През май показателят впромишленосттасе покачва с 4,2 пункта в сравнение с предходния месец. Причината – по-оптимистичните оценки на ръководителите на предприятията в сектора за настоящото състояние на техния бизнес. Очакванията им са, че в следващите три месеца производствената активност ще се увеличава. Ако съдим и по-последните данни на Българска народна банка (БНБ) за кредитната активност,по-осезаемият ръст при кредитите за добивната и преработващата промишленост, ще подкрепят растежа в сектора.

По отношение на продажните цени мениджърите споделят, че равнището им ще остане без промяна в следващите три месеца. Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ развитието на бизнеса в отрасъла, следвана от недостатъчното вътрешно търсене.

В последната си прогноза БНБ посочва, чепрез третото тримесечие на 2014 г. вътрешното търсене постепенно ще се възстановяваи ще има положителен принос за икономическия растеж в резултат на бавното възстановяване на частното потребление и на инвестициите. Според централните банкери основен двигател за процесите ще бъде именно промишлеността.

В петия месец на 2014 г.бизнес климатът в строителствотосе увеличава с 2,2 пункта. Основната причина за оптимизма на строителните предприемачи е положителната оценка за настоящото състояние на компаниите им. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични, макар и по-резервирани в сравнение с април, пише НСИ.

Същевременно през май конкуренцията в бранша се оказва второто най-сериозното предизвикателство пред сектора след несигурната икономическа среда. Финансовите затруднения слизат на трета позиция. Кредитната активност в отрасълаза първите три месеца на 2014 г. нарасна само с 1%на годишна база. Други данни показват, че браншът все още изпитва трудности след тежките кризисни години.Темповете на възстановяване на строителната продукция у нас изоставатв сравнение с Европейския съюз.

Показателят за бизнес климата втърговията на дребносе повишава с 2,5 пункта спрямо април. Оценките на представителите на бранша са по-оптимистични, но относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца те са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда остава най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в сектора. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостатъчно търсене, чието неблагоприятно въздействие намалява през последния месец, отчита още НСИ.

Факторите изиграват своята роля, тъй катооборотите в търговията на дребно забавиха своя ръст през март до 5,8% на годишна базаспрямо 9,3% през февруари.

СпоредЕвропейската комисияи БНБ причината за слабостите в сектора е недостатъчното вътрешно търсене. Оценките на централната банка са, че все пак потреблението ще се увеличава, подкрепено от заетостта.

През май по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите всектора на услугитепокачиха показателят за бизнес климата в отрасъла с 8,2 пункта. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги обаче са по-неблагоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват, посочва НСИ.

В месечната анкета на НСИ мениджърите в наблюдаваните сектори споделят, че в следващите три месеца равнището на продажните цени ще остане без промяна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *