Бизнес план без SMART критерии е обречен

Една от най–разбираемите дефиниции, когато говорим за маркетинг,  е на The Chartered Institute of Marketing, London, “Маркетингът е управленски процес, който има за цел да идентифицира, предвиди и удовлетвори изискванията на група клиенти, като при това реализира печалба”.

Маркетингът е наука, позволяваща дефинирането на процеси, които при правилно прилагане, водят до планирани и

повтаряеми резултати, т.е. печалба. Динамиката на развитие в маркетинга е висока, заради непрекъснатите промени в

потребностите и желанията на потребителите в глобален мащаб.

Маркетинговият план е основна част от целият бизнес план на всяка фирма. Практиката е осигурила и патентовала множество

начини на анализ, стратегии и методи при изграждането на добър маркетингов план.

Големите фирми имат отдели, чиято единствена работа е това, някои поверяват изготвянето на маркетинговата си

стратегия на външни фирми, но има и по–малки бизнеси, които нямат достатъчно наличен персонал. Не е нужно да се четат

тонове литература, за да се направи успешен маркетингов план. Водещ е въпросът: „Какви трябва да бъдат маркетинговите ни

цели?“

Един от най – лесните начини, при вътрешнофирмено планиране е прилагането на SMART критерии за определяне на целите.

х Конкретни (Specific)

х Измерими (Measurable)

х Достижими (Achivable)

х Ориентирани към резултат (Result-oriented)

х Съотносими с конкретен срок (Timed)

Конкретни – целта трябва да бъде ясно формулирана, без хипотетични предложения.

Измерими – ако конкретно определената цел няма какъвто и да е измерител, то практически е невъзможно да се определи

резултата.

Достижими – Целите са и стимул за решаването на различни задачи в т.ч. и заложени в бизнес плана. При поставянето на

нереалистични цели се губи много време и ресурси, енергията се разпилява и често усилията са напразни.

Ориентирани към резултат – Целите, които си поставяте трябва да са обвързани с резултата, а не с обема извършена

работа или отделеното време. Може да си поставите за цел да се срещате с 10 нови потенциални партньори всеки месец.

Ако преди това не сте си определили конкретно какъв резултат очаквате от тези срещи, то вероятно срещите ще преминат на

кафе и сладки приказки. Вашата цел, която не е ориентирана към резултат ще бъде изпълнена, но постигнатият резултат

вероятно ще е нулев.

Съотносими с конкретен срок – Всяка цел трябва да бъде изпълнена в конкретно определен срок.

Ако искате бизнесът ви да е успешен, направете списък на маркетинговите си цели, провете кои отговарят най–точно на

SMART критерия и работете върху тях.

 

 

 

Изабела ЯНКОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *