Блокчейн технологиите и тяхното приложение в икономиката

Блокчейн технологиите днес и каква може да е тяхната роля в икономиката? Въпросите за мястото и ролята на блокчейн технологиите в нашия живот ще се множат с всеки изминат ден в динамичното ни съвремие.

Но въпреки фокуса върху иновациите в последните години, пазарът на инструменти за финансиране на търговските или финансови  операции все още разчита на остарели технологии. Но тук вече не само се очакват, но вече се извършват и фундаментални промени, поради многобройните инициативи за блокчейн, които могат значително да подобрят ефикасността на транзакциите. Например съвместно проучване на Световния икономически форум (WEF) и международната консултантска компания Bain & Company сочи, че технологията блокчейн ще позволи да се увеличи обемът на търговията в световен мащаб с 1 трилион долара до 2028 г.

Тези въпроси все по-активно стават обект и на научните изследвания и практическите разработки в нашата страна. И можем веднага да посочим едно събитие, което ще фокусира вниманието на всички изследователи и експерти в областта на блоскчейн  технологиите. Става дума за научната конференция на тема “ Блокчейн технологии в икономиката – международни, вътрешни, икономически и правни проблеми“  която се организира от няколко респектиращи и утвърдени организации и институции у нас – Съюзът на икономистите в България, съвместно с  Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград,  Стопански факултет,  Лаборатория за иконометрични изследвания и Европейски информационен център „Европа Директно“ – Благоевград. Конференцията ще се проведе в рамките на два дни  24 и 25 октомври в УМЦ на ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград, който се намира в околностите на града, в местността Бачиново.

Организаторите вече изпратиха покани за участие с научни  доклади  в едно от следните научни направления:

  1. Блокчейн трансформация – вътрешни и международни аспекти
  2. Блокчейн екосистеми в предприемачеството
  3. Блокчейн екосистеми и финансово посредничество
  4. Блокчейн екосистеми в туристическата и развлекателна индустрия
  5. Блокчейн и изкуствен интелект
  6. Правни аспекти на блокчейн екосистемите

Очакванията са да бъдат споделени различнте научни търсения и резултати от изследвания  в оживени дискусии под формата на един интердисциплинарен форум.

  • Заявки за участие с доклад се изпращат  на интернет адрес:   economics@swu.bg не по-късно от 30.09.2019 година.
  • Регистрационна такса за участие от 30 лева да бъде преведена на банкова сметка:

Банка: Общинска банка АД

IBAN: BG62SOMB91303160613000

BIC: SOMBBGSF

  • Завършеният текст на доклада следва да бъде изпратен на имейл economics@swu.bg до 15 октомври 2019 г.

Конференцията ще бъде вписана в Регистъра на научната дейност към Национален център за информация и документация.

Статиите, които преминат двойното рецензиране, ще бъдат публикувани в списанията:

 „Финанси“ – http://espisanie.financebg.com/

„Икономика и управление“ http://em.swu.bg/,

 „Предприемачество“  http://ep.swu.bg/                

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *