БНБ: Кредитирането ще започне слабо да се повишава от догодина

Кредитирането ще започне „слабо да се повишава“ от началото на следващата година. Това прогнозира БНБ в последното издание на „Икономически преглед“. Очакванията на централната банка са, че до края на тази година темпът на растеж на заемите за фирми и домакинства ще продължи да се забавя.

Към края на септември годишният ръст на кредитирането за бизнеса и домакинствата се забавя до 5.7%, като за една година портфейлът на банките се е увеличил с 2.732 млрд. лв. Година по-рано нарастването на заемите е било с 15.543 млрд. лв., или 47.7% към септември 2008 г. (виж графиката). Обемът на заемите за домакинства и фирми към края на септември 2009 г. достига 50.9 млрд. лв. Слабото кредитиране през последната година се дължи на затягането на кредитната политика на банките и на по-умереното търсене на заеми както от бизнеса, така и от домакинствата заради несигурността в макроикономическата среда и кризата. Компаниите отлагат своите инвестиционни планове, а домакинствата ограничават апетита си за кредити заради по-високата несигурност по отношение на заетостта и доходите. От своя страна банките затегнаха изискванията си към клиентите. Така се стигна до ръстове на кредитиране малко над нулата.

Първите прогнози на банкери за нарастване на обемите на кредитиране се появиха в началото на септември. Тези прогнози обаче бяха за много предпазливо и бавно увеличение на заемите. Тогава бяха направени и първи намаления на лихви по заеми за бизнеса и домакинствата от някои банки, като бяха изказани очакванията, че лихвените намаления ще бъдат последвани и от нарастване на обемите на кредитиране.

Прогнозите на БНБ за движението на лихвите през следващите месеци са тези по срочните депозити да се стабилизират и да започне плавен спад. „Основания за такива очаквания дава постепенното стабилизиране на международните финансови пазари, подкрепено от предоставените през юли тази година от ЕЦБ 442 млрд. евро на търговските банки с матуритет от 1 година“, пише в анализа на централната банка. През изминалата година конкуренцията между банките за местния ресурс доведе до значително покачване на лихвите по срочните депозити – 9-10% годишна лихва за депозит в левове и 7-8% за еврови.

В посока на стабилизиране и спад на лихвите по депозитите ще действат и други фактори според БНБ – високото ниво на ликвидност на банковата система у нас и по-ниската кредитна активност. Слабото кредитиране води до намалено търсене от банките на ресурси за финансиране на кредитната дейност и това ще доведе в крайна сметка до премахване на необходимостта да се поддържат високи лихви по депозити, които се отразяват и върху цената на кредитите. От БНБ посочват, че е налице значителна несигурност по отношение на динамиката на лихвените проценти през следващите месеци.

„При стабилизиране и евентуално плавно понижение на лихвите по депозитите може да се очаква известен спад и в цената на заемните ресурси“, смятат от централната банка. Неблагоприятната макроикономическа среда обаче може да бъде фактор за поддържането на висока рискова премия в лихвените проценти по кредитите, което да не позволи съществено намаляване на техните равнища, е заключението на БНБ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *