БНБ отчете отлив на инвестиции за 167 млн. евро

През месеца има отлив на 167 млн. евро, което се дължи да изплащане на задължения към компаниите-майки довело да отрицателен баланс на т. нар. Друг капитал (-263 млн. евро). Благодарение на инвестиции на зелено и покупки на имоти (основни елементи на статията Дялов капитал) в страната са влезли 88 млн. евро през месеца, показват още данни от платежния баланс. Приходи от приватизация през септември няма, а реинвестираната печалба е 7 млн. евро. Що се отнася до данните за деветте месеца, то ръстът на преките инвестиции за периода изцяло се дължи на заемите (въпросната статия Друг капитал), направени през първото тримесечие на годината. По държави, най-големите преки инвестиции в страната за периода януари – септември 2012 г. са на Нидерландия (611.3 млн. евро), Русия (139.9 млн. евро) и Швейцария (101.1 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (-249.2 млн. евро) и към Гърция (-67.8 млн. евро). Що се отнася до целия платежен баланс прави впечатление подобряването на текущата сметка през септември (332.7 млн. евро при само 18.8 евро миналия септември). Това обаче не е попречило салдото и за периода (206 млн. евро) да е над 4 пъти по-малкото, отколкото през 2011 г. Финансовата сметка за септември 2012 г. е отрицателна – 116.2 млн. евро, а по Грешки и пропуски е отчетен приток на пари с неясен произход в размер на 142.5 млн. евро.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *