БНБ отчете 13% спад на брутния външен дълг към декември

През декември 2015-а година брутният външен дълг на България е в размер на 34,1436 млрд. евро (76,5% от БВП), като се понижи с 5,2128 млрд. евро.Това е спад с 13,2% спрямо края на предходната година, когато дългът беше в размер на 39,3565 млрд. евро (92,1% от БВП), показват данни на Българската народна банка.

Дългосрочните задължения в края на декември са в размер на 26,2392 млрд. евро (58,8% от БВП и 76,8% от брутния външен дълг), като намаляват с 3,1482 млрд. евро (с 10,7%) спрямо края на 2014-а година.
Краткосрочните задължения на България възлизат на 7,9044 млрд. евро (17,7% от БВП и 23,2% от брутния външен дълг), свивайки се с 2,0646 млрд. евро (спад с 20.7%) спрямо края на 2014 година, когато краткосрочните задължения бяха в размер на 9,969 млрд. евро.

През дванадесетте месеца на миналата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 8,1922 млрд. евро (18,4% от БВП на страната) при плащания за 5,9878 млрд. евро (14% от БВП) през цялата 2014-а година.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на декември 2015-а е в размер на 6,9118 млрд. евро, като намалява с 6,8389 млрд. евро (понижение с цели 49,7%) спрямо края на 2014 година.

Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 15,5 % в края на декември 2015-а година, намалявайки с 16,7 процентни пункта спрямо края на предходната година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *