БНБ предвижда бюджет от 114.164 млн. лв. за 2015 г.

Българска народна банка иска 93.137 млн. лв. за издръжката си, показва публикуваният проект, който ще бъде предложен за гласуване в народното събрание. В тази сума най-много са предвидени за материали, услуги и амортизация – 41.472 млн. лв. За персонала се искат 23.276 млн. лв.

Други 21.027 млн. лв. иска БНБ за инвестиционната си програма, като 13.374 млн. лв. се предвижда да бъдат инвестирани в информационните системи на БНБ.

При изготвянето на бюджета на Банката за 2015 г. е взето под внимание изпълнението на бюджета за текущата година. Очаква се изпълнението на бюджета за разходите за издръжка на Банката през 2014 г. да бъде в размер на около 80 516 хил. лв., което възлиза на 93.8% от приетия бюджет за годината.

При определянето на необходимото за 2015 г. количество банкноти и монети са взети предвид подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети, както и планираното пускане в обращение през 2015 г. на новата разменна монета от два лева, което ще
даде възможност да се гарантират чистотата и качеството на наличнопаричното обращение.
За покриване на потребността от банкноти през 2015 г. ще бъдат отпечатани 85 млн. броя банкноти. Производството на банкноти е свързано главно с подмяната на негодните купюри, които ще бъдат изтеглени от обращение. Разходите за производство на нови банкноти през 2015 г. са в размер на 10 266 хил. лв., което представлява увеличение с 42.7% на предвидените разходи спрямо заложените в бюджета на БНБ за 2014 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *