Борсата представи 2-годишната си стратегия

Това e записано в Стратегията за развитие на борсата за периода 2010 – 2012 година, съобщава БТА. Достигането на тази цел би помогнало капиталовият пазар да се утвърди като източник на финансирането на бизнеса и основен инструмент в българската икономика.

За постигането на тази цел ръководството на борсата си поставя за задача да предприеме определени инициативи като въвеждане на нови инструменти, подобряване на инфраструктурата на пазара, съвместно с други институции; подобряване на условията за търговия и привличане на нови емитенти и инвеститори.

Сред краткосрочните цели на борсата е обособяването на пазар за структурирани продукти, на който да се търгуват сертификати, варианти и други продукти, базирани върху индекси и акции. В тази връзка в началото на ноември 2009г. БФБ-София прие промени в своя правилник, свързани с регламентирането на новия пазар, който са в сила от днес.

Един от основните краткосрочни приоритети е елиминирането на техническите затруднения при сключването на маржин-покупки и къси продажби. Към момента те са разрешени за определен брой финансови инструменти, които отговарят на дефинирани критерии за ликвидност, като самите инструменти ежедневно се обявяват от борсата. Реално такива сделки липсват, като много от борсовите членове не предлагат на своите клиенти подобна услуга.

В по-дългосрочен план важна стратегическа цел е обособяването на деривативен пазар и стартиране на търговия с фючърси и опции, като реализацията на подобен проект зависи от наличието на ефективна клирингова институция, пише в стратегията.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *