Брокерите формират 39,3 % от премиите на застрахователите

Застрахователните брокери у нас донесоха на застрахователите 333,674 млн. лв. или 39,3 % от брутния премиен приход от застраховане през първото шестмесечие на 2009 г., по данни на Комисията за финансов надзор.
314,254 млн. лв. от общия премиен приход са реализирани в общото застраховане и 19,420 млн. лв. – в животозастраховането. В сравнение с първото шестмесечие на 2008 г. се отчита нарастване на премийния приход, реализиран чрез брокерите, с 15 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 19 %, а съответно в животозастраховането спад от (-23 %).
В структурата премиите по общо застраховане най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства“ (52,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (23,9 %), следвани от „Пожар и природни бедствия“ (8,9 %) и „Други щети на имущество“ (4,9 %). При животозастраховането премийният приход идва основно от застраховка „Живот“ и рента (90,5 %).
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, в полза на застрахователи от други държави, е в размер на 9,524 млн. лв.
Приходите от комисиони на застрахователните брокери при посредничеството за застрахователи със седалище в България, възлизат на 78,404 млн. лв. и нарастват с 14 % спрямо първото шестмесечие на 2008 г. От тях 73,796 млн. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 4,608 млн. лв. в животозастраховането. Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход, са 23,5 % в общото застраховане и 23,7 % в животозастраховането.
Първият по премиен приход брокер държи 9, 28% от пазара. Това е „Ай Енд Джи Иншурънс брокерс“ ООД. Застрахователните посредници, които се нареждат на местата от второ до четвърто си делят много близък пазарен дял. Веригата „Ес Ди Ай Груп“ ООД генерира пазарен дял от 4,60%; „АОН България“ ЕООД са трети с 4,28% от пазара. Четвърти са „Марш“ ЕООД с пазарен дял от 4,05 на сто.
От пето до осмо място компаниите формират пазарен дял, който се вмества в трите процента.
24 от всички 285 брокера имат пазарен дял, който е над 1%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *