Броят на депозитите продължава да намалява

Тенденцията за намаляване броя на депозитите, а увеличаване на техния размер се запазва и през първите три месеца на настоящата година в условия на продължаващи ниски лихви, показват данните на БНБ за депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, обявени днес.Броят на депозитите продължава да намалява.

Резултат с изображение за бнб пари

Депозитите

на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на март 2019 година са 10.212 млн. броя. Те намаляват с 2.7% спрямо март 2018 г. при годишно понижение от 2.6% в края на декември 2018 година. Общият им размер e 75.733 млрд. лева и нараства с 8.6% на годишна база при 6.9% годишен ръст в края на декември 2018 година. В края на март 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 1.4%, а размерът им се увеличава с 1.4%, става ясно от обявените днес от БНБ данни за за депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на март 2019 г. са 596 хил. броя, което представлява спад от 4.6% спрямо края на същия месец на 2018 г. при годишно намаление от 2.5% в края на декември 2018 година. В края на първото тримесечие на 2019 г. тези депозити са в размер на 23.365 млрд. лева като на годишна база те нарастват със 7.8% при 5.2% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на декември 2018 г. броят им намалява с 1.5%, а размерът им се увеличава с 0.8%, информира infostock.bg.

В края на първото тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.615 млн., като намалява на годишна база с 2.6% при същото годишно понижение в края на декември 2018 година. Размерът на тези депозити в края на март 2019 г. е 52.368 млрд. лева, като нараства с 8.9% на годишна база при 7.7% годишен ръст в края на декември 2018 година. В края на март 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 1.4%, а размерът им се повишава с 1.6%.

Прави впечатление, че като обща сума при депозитите на домакинствата най-много са вложенията от 50 000 до 100 000 лева (8 457 604 хиляди лева), а като брой – при депозитите от 1000 до 2500 лева (1 047 783 броя).

При нефинансовите предприятия най-голяма е сумата при депозитите над 1 млн. лв. (12 795 829хил. лв.), а най-многобройни са вложенията до 1000 лева (353 795 броя).

При кредитите

темпът на нарастване се забавя през третото тримесечие на 2019 година, става ясно още от публикуваните от БНБ днес данни за депозити и кредити.

Заемите на секторите Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2019 г. са 3.092 млн. броя. На годишна база те нарастват с 11.1% при 11.6% годишно повишение в края на декември 2018 година. Общият им размер e 55.536 млрд. лева, като той се повишава със 7.5% на годишна основа в сравнение със 7.7% годишно увеличение към края на декември 2018 година. В края на март 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите нараства с 0.9%, а размерът им – с 1.5%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2019 година са 151 хил. броя. В края на март 2019 г. те спадат на годишна база с 1.1% при годишно намаление от 0.7% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 33.367 млрд. лева, което представлява нарастване с 5.4% на годишна база в сравнение с 5.5% годишно увеличение в края на декември 2018 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2.3%, а размерът им – с 1.4%.

В края на март 2019 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 11.8% на годишна база, като достига 2.941 млн. при 12.3% годишно повишение в края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

Размерът им нараства на годишна база с 11%, като достига 22.170 млрд. лева, при 11.2% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на март 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. броят на тези кредити нараства с 0.8%, а размерът им – с 1.6%, информира  infostock.bg.

Прави впечатление, че като обща сума при кредитите на домакинствата най-много са заемите от 100 000 до 250 000 лева (3 971 111 хиляди лева), а най-многобройни са кредитите от 1000 лева 585 490 броя).

При нефинансовите предприятия най-голяма е сумата при кредитите над 1 млн. лв. (24 441 239 хил. лв.), а най-многобройни са заемите до 1000 лева (54 080 броя).

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *