Брутният външен дълг намалява с 1,4% към края на януари

Брутният външен дълг в края на януари 2006 г. възлиза на 14,328 млрд. евро (60,7% от БВП), като намалява с 201,4 млн. евро (1,4%) в сравнение с края на 2005 г. (14,53 млрд. евро, 68,6% от БВП), показват данните на Българската народна банка.

Дългосрочните задължения на страната са в размер на 10,686 млрд. евро (74,6% от дълга), а краткосрочните – 3,64 млрд. евро (25,4% от дълга).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на януари 2006 г. е в размер на 4,149 млрд. евро (17,6% от БВП) при 4,397 млрд. евро (20,8% от БВП) в края на 2005 г., като намалението се дължи основно на извършените през януари 2006 г. погашения по външен дълг към Световната банка.

В края на януари 2006 г. външните задължения на сектор Търговски банки възлизат на 2,54 млрд. евро (10,8% от БВП) при 2,52 млрд. евро (11,9% от БВП) в края на 2005 г. Външният дълг на Други сектори възлиза на 3,938 млрд. евро, като се увеличава спрямо края на 2005 г. със 17,9 млн. евро (0,5%).

Външните задължения по кредити, свързани с Преки инвестиции, възлизат на 3,698 млрд. евро, като нарастват с 0,2% спрямо края на 2005 г.

През януари 2006 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 398 млн. евро (1,7% от БВП) при 1,041 млрд. евро (4,9% от БВП) за същия месец на 2005 г.

През януари 2006 г. са получени кредити и депозити от нерезиденти в размер на 159,4 млн. евро спрямо 108,5 млн. евро за същия месец на 2005 г. От тях сектор Държавно управление е получил 15,1 млн. евро, сектор Търговски банки – 86 млн. евро, Други сектори са получили кредити в размер на 37,7 млн. евро. Новите задължения по кредити, свързани с Преки инвестиции, възлизат на 20,5 млн. евро.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *