Брутният външен дълг на България е 34 млрд.евро

Според данни на БНБ в края на октомври 2018 г. брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 33,9825 млрд. евро (64,4% от прогнозния БВП), като се повишава с 585,2 млн. евро (с 1,8%) спрямо края на 2017 година и с 878,8 млн. евро (с 2,7%) спрямо година по-рано (спрямо октомври 2017 година, когато брутният външен дълг беше в размер на 33,1037 млрд. евро).

Резултат с изображение за външен дълг

Дългосрочните задължения през октомври са в размер на 25,8795 млрд. евро (49% от БВП и 76,2% от брутния външен дълг), като нарастват с 284,2 млн. евро (с 1,1%) спрямо края на предходната година и с 225,3 млн. евро (с 0,9%) спрямо октомври 2017-а година.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 8,1031 млрд. евро (15,3% от БВП и 23,8% от брутния външен дълг), нараствайки с 301,0 млн. евро (с 3,9%) спрямо края на предишната година и с 653,5 млн. евро (с 8,8%) спрямо октомври 2017 година, информира economynews.bg.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на октомври е в размер на 5,6044 млрд. евро (10,6% от БВП), намалявайки в рамките на настоящата година със 114,8 млн. евро (спад с 2% спрямо края на 2017-а година) и с 316 млн. евро (с 5,3%) спрямо октомври 2017 година.

През октомври външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,668 млрд. евро (8,8% от БВП), като се повишават с 389,2 млн. евро (с 9,1%) спрямо края на предходната година и с 698,2 млн. евро (със 17,6%) спрямо октомври 2017 година.

През първите десет месеца на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 4,3363 млрд. евро (8,2% от БВП) спрямо плащания за 5,1284 млрд. евро (9,9% от БВП) за периода януари – октомври 2017 година, отчита БНБ.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на октомври е отрицателен и в размер на 3,7547 млрд. евро, като намалява с 2,688 млрд. евро спрямо края на предходната година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 3,2732 млрд. евро, или с 9,5%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 585,2 млн. евро, или с 1,8%). Спрямо година по-рано нетният външен дълг през октомври се понижава с 2,5082 млрд. евро. Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница.

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *