Брутният външен дълг на България е 34,3 млрд. eвро към 31 октомври

Брутният външен дълг се понижава до 34,3 млрд. евро (73,2% от прогнозния БВП) към края на октомври, като динамиката му е обусловена от спада на задълженията на частния сектор. Това е записано в Месечния обзор за развитието на българската икономика за декември 2016 г. на Министерство на финансите.

Размерът на държавния и държавногарантирания дълг е 26,3 млрд. лв. (28,7% от прогнозния БВП) в края на ноември. Вътрешният дълг е в размер на 7,4% от прогнозния БВП, външният – 21,3% от БВП, а държавногарантираният дълг – 0,6% от БВП.

Краткосрочната бизнес статистика отчита подобрение през ноември, след като ръстът на производството и оборота в промишлеността се ускорява, продажбите на дребно нарастват, а спадът на строителната продукция се забавя, подчертава се в обзора.

Според отчета показателят за доверието на потребителите се повишава през декември, воден от подобрените очаквания, а общият индикатор за бизнес климата в страната остава на нивото от предходния месец.

Растежът при оборота на промишлените предприятия се ускорява до 6.9% на годишна база през ноември.

Промишленото производство също следва възходяща динамика и отчита ръст от 5.8% на годишна база за периода, информира investor.bg. Според финансовото министерство производството на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване, има най-голям принос, следвано от производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение.

Международните валутни резерви се повишават с 1,8% на месечна база през декември и в края на месеца са в размер на 23.9 млрд. евро. Причина за това е увеличението на банковите резерви и задълженията към други депозанти, съответно с 5,1% и 17,6% спрямо предходния месец.

Депозитът на правителството в БНБ намалява с 1,52 млрд. лв. или 12,5% спрямо месец по-рано. Това е в резултат от понижението на фискалния резерв във връзка с по-малкия излишък по консолидираната фискална програма през декември според предварителните данни, плащането на задължението на Националната електрическа компания (НЕК) заради арбитражното решение за АЕЦ „Белене“ и плащане от Фонда за гарантиране на влоговете в банките за частично предсрочно погасяване в размер на 1,145 млрд. лв. по заема, отпуснат от централния бюджет.

Годишният ръст на резервите се ускорява до 17,8% при 13,4% през ноември. Само банковите резерви имат отрицателен принос за годишното им изменение, като намаляват с 2,2%, докато другите компоненти нарастват. Парите в обращение леко забавят ръста си до 11,2% на годишна база при 12,2% предходния месец.

 

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *