Брутният външен дълг се увеличава до 13,17 млрд. евро. към септември

Брутният външен дълг в края на септември е 13,17 млрд. евро и е в размер на 62,2% от прогнозния Брутен вътрешен продукт (БВП) за тази година, показват предварителните данни на Българска народна банка. Дългът нараства с 648.4 млн. евро спрямо края на миналата година, когато е бил 12,522 млрд. евро или 64.4% от БВП. Увеличението спрямо края на август е с 21,9 млн. евро.

Нарастването на дълга на частния сектор за периода е в основата на увеличението на брутния дълг на страната, докато задълженията на сектор Държавно управление намаляват към края на септември. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на септември е в размер на 4,576 млрд. евро при 5,825 млрд. евро в края на 2004 г., като намалението се дължи основно на извършените обратни изкупувания през януари 2005 г. на брейдиоблигациите тип IAB и през юли 2005 г. на последните брейдиоблигации (тип FLIRB).

Външните задължения на търговските банки са се увеличили до 2,049 млрд. евро. в края на септември от 1,693 млрд. евро в края на 2004 г., а дългът на други сектори достига 3,959 млрд. евро към 30 септември, като се увеличава с 898,3 млн. евро от края на миналата година. В края на септември външните задължения по кредити, свързани с преки инвестиции, са 2,587 млрд. евро, като нарастват с 642.5 млн. евро спрямо края на 2004 г.

За първите девет месеца на тази година по обслужването на брутния външен дълг са извършени плащания в размер на 4,623 млрд. евро, докато за същия период на 2005 г. те са били 1,868 млрд. евро. Получените нови кредити за деветмесечния период на тази година са 3,92 млрд. евро срещу 2,993 млрд. евро.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *