Брутният дълг на България се увеличава до 36.6 млрд. евро

Това представлява 92.8% от Брутния вътрешен продукт, показват данните на Българската народна банка.
Дългосрочните задължения са в размер на 26.999 млрд. евро, а краткосрочните – 9.668 млрд. евро.
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на октомври е в размер на 3.412 млрд. евро. Увеличението в сравнение с края на 2011 година е с 629.8 млн. евро. Увеличението се дължи основно на емитираните през юли 2012 г. от правителството 5-годишни еврооблигации, обясняват от Българската народна банка.
През януари – октомври извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 5.221 млрд. евро.
Външните задължения на сектор Банки възлизат на 5.543 млрд. евро, което е намаление със 105.5 млн. евро спрямо края на 2011 година.
Нетният външен дълг в края на октомври възлиза на 15.249 млрд. евро. Той намалява с 992.9 млн. евро в сравнение с края на миналата година. Намалението се дължи на относително по-голямото повишение на брутните външни активи (с 1.816 млрд. евро) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 823.2 млн.евро).

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *